Therianthropy

Fra WikiFur
Gå til: navigasjon, søk

Therianthropy (fra n. therianthrope og adj. therianthropic, del man and del beast, kommer fra Gresk theríon, θηρίον, som betyr "vilt dyr"(underforstått pattedyr), og anthrōpos, άνθρωπος, betydningen "mennesker") referer til metamorfose, forvandling av mennesker til dyr. Therianthropy har lenge eksitert i myter, og har vært synlige på oldtidens hulemaling - som f.eks the SorcererLes Trois Frères. Utrykket Therianthropy ble brukt som referanse til dyreforvandling i Europeisk og Asiatisk eventyr allerede 1901. Noen ganger ble ordet "zoanthropy" brukt i stedenfor Therianthropy. Therianthropy ble også brukt til å beskrive spirituelle tro i dyreforvandling alt i 1915, og et kilde til å øke muligheten for at ordet skulle bli brukt på 1600 tallet til kriminelt rettsgang for mistenke varulver.

Shamanisme[rediger]

Ethnologist Ivar Lissner hadde en teori om at hulemaleriene av mennesker og ikke-menneskelige dyr ikke representerte den fysiske av shapeshifters/forvandlere, men isteden skildret shamaner i deres prosses for å anskaffe seg den mentale og spirituelle kjennemerke av de tilfeldige dyrene. Den relgiøse historieren Mircea Eliade har observert at troen angående dyre identitet og transformasjon igennom et dyr er utbredt.

Informasjon angående Ivar Lissner og Mircea Eliade finner du i bøkene: Steiger, B. (1999). The Werewolf Book: The Encyclopedia of Shape-Shifting Beings. Farmington Hills, MI: Visible Ink. ISBN 1-57859-078-7.

Eliade, Mircea (1965). Rites and Symbols of Initiation: the mysteries of birth and rebirth. Harper & Row.

Utvandring av sjeler

Therianthropy blir often forvirred med utvandring - Transmigration; Men den vesentlige kjennetegnet av et "were-dyr" er at den har en alternativ from eller et dobbelt liv for et levende menneske, mens sjele-dyr er et kjøretøy, midletidig eller permanent, av sjelen i et død menneske. Ikke minst, fins det eksempler i legender der mennesker har blitt født på nytt (reinkarnasjon) som en ulv, ofte blitt kategorisert som en lycanthropy, så godt som disse eksemplene på varulver i enkelte lokale eventyr.

Det fins ikke noen linje for avgrensning, og dette gjøre at antageligvis at Lycanthropy er forbundet med nagualism og troen i andre lignende sjeler, heller enn med metempsykose som B.Tylor argumentere, eller med totem, foreslått av J.F. M'Lennan. Da disse opprinnelsene for lycanthropy skapte en tro om reinkarnasjon, en tro om deling av sjeler mellom levende mennesker og dyr, og tro om menneske spøkelser kunne forekomme i ikke-menneskelige dyr etter døden. En karakteristikk av metempsykose er uklar av grenser mellom uhåndgripelig og legemlig, som at sjeler ofte er unnfanget som av solid, syndlige former som trenger å spise og kan gjøre fysisk skade.

Dyr som forfedre

Historier om mennesker stammer fra dyr er en allmenn forklaring for stammer og klaner for tidligere tider. Noen ganger påtar dyr seg menneskelige former til og overens komme for og tilbake med dere menneskelige deler; andre ganger forhistorieske fortellinger handler om mennesker som gifter seg med vanlige dyr.

Urbefolkingen i Nord Amerikansk hadde tradisjonell sammenkost om ideer angående bjørn forfedre og ursine shapeshifters, hvor bjørnen ofte mister sin pels for så å ta menneskelig form, og gifte seg med et menneske jente i denne formen. Avkommet kan bli et vesen av kombinert anatomi, og de ville være veldig vakre barn med hemmelighetsfull styrke, eller de kunne forvandle dem selv.

P'an Hu er representert i forskjellige kinesiske historier som en overnaturlig hund, et hundehode mann, eller en canine shapeshifter som giftet seg med en keisers datter og opprettet endelig en ny rase. Når han ble av bildet som en shapeshifter, er hele han bortsett fra hodet et menneske. Den rasen som ble opprettet av P'an Hu er ofte karakterisert av kinesiske skrivere som monstre som har kombinert menneske og hund anatomi.

I Altaic mytologi av det turkmenersk og Mongolske folk, er ulven et verdsatt dyr. De turkmenerske sjamanene til om med trodde at de var etterfølgere av ulvene i Tyrkiske legender. Legenden om Asena er en gammel turkmenersk myten som forteller om hvordan det tyrkiske folk oppstod. I Nord Kina i en liten turkmenersk by ble rasert av kinesiske soldater, men et lite barn var igjen. En gammel ulv tispe med en sky blå man med navnet Asena fant barnet, pleiet han, og senere ga liv til halv ulv, halv menneske valper som var forfedrene til det turkmenerske folk.

Dyresjeler

I Nord og sentral Amerika, og noe omfanget i Vest Afrika, Australia og andre deler av verden, er at hver mann ved puberteten overtar en tutelary spirit. I enkelte amerikanske stammer i må ungdommen drepe fort det dyret av som han drømmer om å innlede med; Det er en klo, skinn eller fjær som er lagt inn i en liten bag og har blitt hans "medisin" og må beholdes trygt, for medisinen kan ikke bli erstattet. I Vest Afrika er forståelsen for dette å gå via blodsbånd, og at det er så nært at hvis dyr dør mennesket, og motsatt. Andre steder er besettelsen av et tutelary sjel i dyreform et privilegium av en magiker. I Alaska, kandidater for magiske evner må forlate sitt opphold hos mennesker; Lederen av Gudene sender en oter til å møte han, som han dreper ved å si "O" fire ganger; Han kutter så av otters tunge og deretter sikrer kreftene han søker.

Malayene tror at embete av pawang (prest) var de eneste arvingene hvis sjelen til en død prest, i en form av tiger, passer innigjennom kroppen til hans sønn. Mens det ofte er vanlig betraktet som alternativ form for en magiker, nagual eller kratt-sjel er betraktet som et utelukkende forskjell fra mennesket. "Overgangs" troer, dog, er funnet, spesielt i Afrika, der kraften av transformasjon er et kjennetegn for en hel populasjon i visse områder. Banana folket sies å ha forvandlet dem selv av magiske midler, utgjort av menneske foster og andre ingredienser, men i deres leopard form kan det hende de ikke skader mennesker under smerten av forhindre å bli i deres dyreform for alltid. I andre saker kan forvandling skje med hensikt av ond magi og menneske offer er ikke forbudt. En annen lenk er gitt av Zulu troen om at magikerens kjennetegn virkelig er at han er et transformert menneske; Når han finner en død kropp som han jobber med trolldom uten frykt for oppdagelse, magikeren puster så liv inn i kroppen, som da vil være i stand til å snakke og bevege seg, det betyr at en dø magiker har besett det. Han må da brenne et hul i hodet og igjennom hullet dra ut tungen. Fremtidig trolldom vil ha en effekt som forvandler den gjenopplivde kroppen til en form av et eller annet dyr, hyene, ugle eller villkatt, den sist er mest ønsket. Dette vesenet vil da bli magikeren sin hjelper og vil lyde han uansett; Som en leder ville brukt den, til å spre sykdom og død til de mennesker som er mislikt av dens mester.

I Melanesia er det en tro i tamaniu eller atai hvilket er et motstykke av dyr til menneske. Det kan være ål, en hai, en øgle eller andre vesener. Dette vesenet er legemlig, kan forstå menneskets språk, og deler den samme sjelen som dens mester, som leder til mange legender som har mange karakteristiske typiske shapeshifter historier, slik som at hvilken som helst av død eller skade vil påføres begge formene på en gang.


Hybrider[rediger]

Se også hybrid.

Therianthropy kan også bli refert som en kunstnerisk beskrivelse av karakterer som samtidig deler menneskelig og ikke menneskelig (dyr) trekk, for eksempel menneskelige vesener med dyrehode som gudene i Egyptisk mytologi er skildret (Slike som Ra, Sobek og Anubis), så godt som andre vesener slike som kentaurer og havfruer.


Shape-shifting[rediger]

Mer om Shape-shifting

Noen generelle former for therianthropy har deres egne terminologier. Av disse er Lycanthropy, Cynanthropy og Ailuranthropy de mest kjente. Terminologien Cynanthropy var lagt til i 1901 angående de kinesiske mytene om mennesker som forvandlet seg til hunder og motsatt, samt seksuelle relasjoner mellom mennesker og canines.

Lycanthropy

I eventyr, mytologi og antropologi, er den mest kjenne formen for therianthropy Lycanthropy (fra gresk ordet Lycos ("ulv") og anthropos (menneske). Tenk at definisjonen spesifikt beskriver metamorfose -forvandling fra menneske til en canine form (som f.eks. varulv), denne termologien blir ofte brukt som referanse for all menneske til ikke menneskelige dyr transformasjon.


Psykiatri[rediger]

Igjennom enkelte prøve sett med psykiske pasienter, er troen om å være delvis dyr, eller klinisk lycanthropy, en generell assosiering med flere psykoser , men ikke alltid med noen spesifikke psykiske diagnoser eller neurologiske funn. Andre betraktet klinisk lycanthropy som en vrangforestilling i den individuell sin forstand, ofte sammenlignet med schizofreniske forstyrrelser, eller som et symptom av andre psykiske lidelser.